Megfelelés minden törvényi előírásnak

A szervezeteknek a világon mindenhol kötelessége, hogy gondoskodjanak az informatikai eszközeiken lévő adatok megsemmisítéséről, mielőtt azok újrahasznosításra, értékesítésre vagy átruházásra kerülnének.

Számos adatbiztonsági rendelkezés, mint az ISO 27001, ISO 15408, PCI DSS, HIPAA, SOX, és az Európai Unió előírásai is megkövetelik az adatok teljes körű eltávolítását az eszközökről.

Ma még kevés vállalkozás adminisztrálja, ha leselejtez egy adathordozót, de erre hamarosan rendelet kötelez minden céget. Az Európai Unió új adatvédelmi irányelve szigorítja az adatkezelés szabályait, beleértve a használt adathordozók kezelését is. A törvény életbelépését követően a tagállamok két évet kapnak arra, hogy törvénybe iktassák az adathordozókra vonatkozó szigorú előírásokat. A szervezetek tehát törvény által lesznek kötelezve arra, hogy biztosítsák az érzékeny információk megsemmisítését informatikai eszközeiken, vagy ennek elmulasztása esetén súlyos büntetésben részesülnek.

A Blancco szoftvereibe integrált megoldások - mint a kiterjesztett adatmegsemmisítés, a riportolás és auditálás lehetősége - minden előírásnak és szabályozásnak megfelelnek mind a privát, mind az állami szektorban.

Szabályozás Magyarországon

A törvény: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Ellenőrző hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Bírság: Maximum 10 millió Ft

Kiegészítés: Az új Ptk. kiköti, hogy a szervezet vezetője a saját vagyonával, személyesen felel a szervezet által okozott károkért.